Оголошення

24 квітня 2018 року о 1500 год. відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Великобірківської селищної ради

___________________________________________________________________________________________________________________

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ

На виконання рішення виконавчого комітету Великобірківської селищної ради від 03.04.2018 року № 55 "Про утворення конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Великобірківської селищної ради", п. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150), виконавчий комітет Великобірківської селищної ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Великобірківської селищної ради:

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – виконавчий комітет Великобірківської селищної ради, 47740, вул. Грушевського, 53, смт. Великі Бірки, Тернопільського району, Тернопільської області.

2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Кінаш Т.В. – спеціаліст I категорії, юрисконсульт Великобірківської селищної ради, тел. +380977374192.

3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу.

3.1. Послуга – управління багатоквартирними будинками (утримання спільного майна багатоквартирних будинків та  прибудинкової території).

3.2. Об’єкти конкурсу:

смт. Великі Бірки,  вул. Грушевського, 2, 29, 31, 40, 42, 43 а, 50, 105 а, 125, 127, 129;

смт. Великі Бірки, вул. Дичківська, 1;

смт. Великі Бірки, вул. Залізнична, 10, 16.

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

4.1. Вартість послуги – 50 балів ( до складу ціни входить витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі об’єкта конкурсу);

4.2  Рівень забезпечення учасника конкурсу матеріально технічною базою – 20 балів;

4.3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам  до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – 5 балів;

4.4. Фінансова спроможність учасника конкурсу – 5 балів;

4.5. Строки надання послуг – 10 балів;

4.6. Підвищення якості послуг та зниження їх вартості – 5 балів;

4.7.  Наявність досвіду роботи (профільної освіти у керівника) з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 5 балів.

Разом 100 балів.

У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: фізичні особи-підприємці : прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються копії установчих документів, баланс,  довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам

5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Адреса: 47740, вул. Грушевського, 53, смт. Великі Бірки, Тернопільського району, Тернопільської області.

Кінцевий строк подання пропозицій – до 15 00 год. 06.06.2018 року.

7. Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його  учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце – зал  засідань Великобірківської селищної ради.

Дата та час – 06 червня 2018 року, 1600 год.

Примітка: Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирних будинків підписує уповноважена особа .

Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть змінюватися (коригуватися)  після його підписання.


___________________________________________________________________________________________________________________

 

Великобірківська селищна рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право  проведення незалежної оцінки майна комунальної власності територіальної громади смт. Великі Бірки

Дата і час проведення конкурсу – 07 травня 2018 р. о 1600 годині.

Місце проведення конкурсу – в приміщенні Великобірківської селищної ради, за адресою: 47740, смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, 53, Тернопільського району.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості нерухомого майна з метою розрахунку розміру орендної плати.

Об’єкт оцінки:

- частина нежитлового приміщення, площею 14.1 м2, що розташована в будівлі Великобірківського селищного будинку культури, за адресою: вул. Шевченка, 2а.

 Для участі в конкурсі претенденти повинні подати наступну конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що містяться в ньому:

-  Заява на участь у конкурсі, зобов’язання щодо проведення рецензії звіту про оцінку майна, пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання таких робіт, а також строку виконання робіт;

-  Копії установчих документів претендента;

-  Копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

-  Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами;

-  Копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

-  Інформація щодо претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде додатково залучено, з проведення оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, а також строку виконання робіт.

Конкурсну документацію слід подавати до 1500 год. 07 травня 2018 року голові конкурсної комісії Великобірківської селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності за адресою: 47740, смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, 53, Тернопільського району.

_____________________________________________________________________________________________

 

 03 квітня 2018 року о 1400 год. відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Великобірківської селищної ради

___________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ ТА ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БЕЗХОЗНОГО МАЙНА!

   Великобірківська селищна рада  повідомляє про виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна: об’єкт житлової нерухомості (житловий будинок) за адресою: вул. Грушевського, 67, смт. Великі Бірки, Тернопільського району (Витяг  від 07.03.2018 року, №116489932);                            Власників вказаного майна, з підтверджуючими  документами, просимо  звернутися до Великобірківської селищної ради за адресою: вул. Грушевського, 53, смт. Великі Бірки,  з метою зняття з обліку протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.

___________________________________________________________________________________

 

Шановні депутати, посадові особи Великобірківської селищної ради!

   Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» Вам необхідно до 01 квітня 2018 року подати електронну декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік до єдиного державного реєстру декларацій. Декларація заповнюється на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Для подання декларації суб’єкт декларування має використовувати особистий ключ електронного цифрового підпису. В разі виникнення потреби щодо зміни або отримання електронного цифрового підпису, суб’єкту декларування необхідно звернутись до акредитованого центру сертифікації ключів (далі - АЦСК). Надання послуг електронного цифрового підпису суб’єктам декларування на безоплатній основі здійснюють акредитовані центри сертифікації ключів Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби України. Враховуючи викладене, з метою забезпечення своєчасності виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» та завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування рекомендуємо суб’єктам декларування виконати такі дії:

1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр).

2. Перевірити термін дії та працездатність електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) для роботи з Реєстром.

У разі виникнення проблем технічного характеру суб’єкт декларування може звернутись до служби технічної підтримки Національного агентства з питань запобігання корупції за тел.: (044)200-06-94 або за адресою електронної пошти: support@nazk.gov.ua, при цьому:

-направити електронний лист з персональної електронної поштової скриньки, яка зазначена при реєстрації;

- у темі листа зазначити суть питання;

- у листі необхідно зазначити П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та викласти суть питання, за необхідності до листа додати скріншоти (зображення екрана) з помилкою.

Також зазначаємо, що довідки щодо заповнення е-деклараційможна отримати за телефоном +38(044)200-08-29.

Поряд з цим повідомляємо, що:

ознайомитись з навчальним відео щодо зміни електронного цифрового підпису можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=p-lsOWAeXXg;

з рекомендаціями при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій можна ознайомитись за посиланням:https://nazk.gov.ua/rekomendaciyi-pry-roboti-z-yedynym-derzhavnym-reyestrom-deklaraciy;

з навчальним відео щодо заповнення електронних декларацій та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані можна ознайомитись за посиланням: https://nazk.gov.ua/video-0.

 

___________________________________________________________________________________

Залишився місяць, щоб обрати сімейного лікаря.

Інструкція і зразок угоди! 

До 1 квітня українцям потрібно визначитися з вибором сімейного лікаря або лікаря первинної медичної допомоги й укласти з ним відповідний договір. Уже за місяць потрапити до спеціаліста вузького профілю можна буде тільки із скеруванням від терапевта, з яким підписано декларацію. Важливо, що тепер медична допомога не буде прив’язана до місця прописки, тобто громадяни можуть обирати лікаря і медичний заклад, який забажають. Утім, варто додати, що як пацієнти, так і медики зараз доволі розгублені і не знають, як ці новації працюватимуть на практиці і коли система запрацює повноцінно. Міністерство охорони здоров’я ще раніше оприлюднило покрокову інструкцію, як обрати сімейного лікаря, і зразок відповідної угоди. Наскільки ця реформа буде ефективною в реальності, українці зможуть переконатися вже найближчим часом. Наразі ж ІА ZIK нагадує, як МОЗ бачить цей процес в теорії і які рекомендації дає пацієнтам.

                                                              Крок перший – визначтеся з лікарем
Найпростіший варіант – ви знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і залишились задоволені результатами. Якщо ж такого лікаря ви поки не знайшли, поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, колег – можливо, у них був позитивний досвід в амбулаторії сімейної медицини або поліклініці, яка підходить вам географічно. 
Ви також можете звернутись у місцевий відділ охорони здоров’я. Там вам розкажуть, які лікарі працюють у вашому населеному пункті чи районі. Інший варіант – просто зверніться у будь-який медичний заклад і познайомтеся з лікарями. Інформацію про них можна отримати у місцевому відділі охорони здоров’я або безпосередньо в реєстратурі. Деякі медичні заклади вже мають свої власні сайти з такою інформацією. Пам’ятайте, що зараз ви не мусите звертатись до лікаря «строго за пропискою» – можете обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи тощо.

                                                          Крок другий – підпишіть декларацію
Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали. 
Декларація підписується безстроково, тобто вам не потрібно буде перепідписувати її щороку. З іншого боку, якщо ви вирішите підписати угоду з іншим лікарем, ви зможете зробити це у будь-який час. Документи, які знадобляться для підписання угоди з лікарем, – ваш паспорт та ідентифікаційний номер. Якщо ж ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати вашу дитину), то також знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи (паспорт та код) обох його батьків або опікунів. Основний спосіб заповнення декларації – електронний: лікар внесе ваші дані в систему. Важливо, що декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить назвати код, який надійде вам СМС-повідомленням. Якщо ж у вас немає мобільного телефону, лікар сфотографує чи відсканує ваші документи, щоб долучити їх до декларації. Потім лікар роздрукує декларацію, яку ви підпишете у двох примірниках (один із них залишається у вас), – і з цього моменту ви можете звертатись до лікаря у будь-який час. На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути заміна – інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної медичної допомоги. Якщо вам знадобиться допомога, а ви перебуваєте в іншому місті, звертайтесь до найближчого закладу первинної медичної допомоги. Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів. Таку кількість пацієнтів рекомендує МОЗ. Можуть бути і виняткові ситуації, наприклад, коли лікар працює в селі, де проживає більше як 2 тисячі людей. Тож якщо ви впевнені, що знайшли хорошого лікаря, не гайте часу, адже у нього може просто не залишитись місць для нових пацієнтів.

                                               Крок третій – звертайтесь за першої необхідності
Ви зможете звертатись до вашого лікаря з будь-якими питаннями, пов’язаними зі здоров’ям. Як показує світовий досвід, більшість проблем із здоров’ям можуть бути вирішені на рівні первинної ланки, особливо у разі вчасного звернення. Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності будуть також видавати скерування до вузькопрофільних спеціалістів, виписувати рецепти на ліки, в т.ч. які підпадають під програму «Доступні ліки» (безкоштовні ліки в аптеці, за які платить держава), та будь-які медичні довідки, наприклад, до басейну тощо. 
Тож із цих міркувань краще обирати лікаря, який практикує поруч з вами – це скоротить витрати часу на дорогу.

                                                 Крок четвертий – не давайте хабарів
У 2018 році заклад, в якому працює сімейний лікар, почне отримувати пряму річну оплату за обслуговування кожного пацієнта, який уклав з ним договір Планується, що у 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 грн на одного пацієнта, у 2019 – 450 грн. Практика у 2000 пацієнтів може мати річний дохід від 740 000 грн до 1 000 000 грн у 2018 та від 900 000 до 1 200 000 грн у 2019. У цей бюджет входять оренда кабінету, оплата роботи лікаря, медсестри (фельдшера), прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів. Близько половини цих коштів – видатки практики, все інше – зарплата працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів). 
За цими тарифами закладам первинної медичної допомоги буде платити ДЕРЖАВА – саме для того, щоб у медичних працівників були гідні зарплати і щоб ці гроші НЕ платили пацієнти, як це відбувається зараз. Тож йдучи до лікаря, пам’ятайте, що це не безкоштовна послуга, за яку ви маєте покласти «подяку» в кишеню лікарю. Це медична послуга, за яку заплачено з ваших податків. Зазначимо також, що від сімейного лікаря кожен підписант договору з ним матиме право вимагати таке: спостереження за станом здоров’я пацієнта; діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, ускладнень під час вагітності; супровід пацієнта з хронічними захворюваннями; надання невідкладної допомоги; скерування пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги;проведення профілактики (вакцинації, оглядів та досліджень пацієнта з групи ризику).

Посилання: https://zik.ua/news/2018/03/01/zalyshyvsya_misyats_shchob_obraty_simeynogo_likarya_instruktsiya_i_zrazok_ugody_1276553#prettyPhoto.
 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

    Переможцем конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів Великобірківського селищного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2018 році визначено Тернопільське обласне управління АБ «Укргазбанк».

___________________________________________________________________________________________

РІЗДВЯНИЙ ФОЛЬКЛЬОРНИЙ КОНЦЕРТ ВІДБУДЕТЬСЯ У ВЕЛИКИХ БІРКАХ!

                      Шановні великобірківчани та гості нашого селища!

Великобірківська селищна рада, спільно з Тернопільською райдержадміністрацією і районною радою запрошують Вас у неділю 14 січня о 13.00 год. на центральну площу селища, де відбудеться фолькльорний концерт "Різдво в Тернопільському районі". За участі аматорських колективів району, в програмі концерту фестиваль вертепів, квести, ігри, конкурси, співи, коляди, святкове частування.

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ КОЛИШНЬОГО КОЛГОСПУ "РОСІЯ"!

    Виконавчий комітет Великобірківської селищної ради згідно рішення№12 від 26.01.2017 року передав бухгалтерську документацію колишнього колгоспу "Росія" до державної архівної установи - комунальне підприємство "Трудовий архів" Тернопільської районної ради. Для отримання інформації/послуг щодо підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії, виконавчий комітет Великобірківської селищної ради рекомендує звертатися до КП "Трудовий архів" за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1.

___________________________________________________________________________________________________________________

 


ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "АЛЬТФАТЕР ТЕРНОПІЛЬ" ВИЗНАНЕ ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ З ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОБІРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ. ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ У ВЕЛИКОБІРКІВСЬКУ СЕЛИЩНУ РАДУ ЗА ТЕЛ. 49-23-60.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ СУБСИДІЮ МЕШКАНЦЯМ СЕЛИЩА ВЕЛИКІ БІРКИ

  Великобірківська селищна рада інформує, що відповідно до п.15 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. N 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодув витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива із змінами і доповненнями http://zakon2.rada.gov.ua/…/848-95-%D…/print1482753601512337 частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-електропостачання для індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт•г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення),перераховується на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачується через відділення поштового зв’язку ПАТ "Укрпошта" на підставі списків осіб, які подаються до 1 червня поточного року підприємствами - виробниками/виконавцями послуг з газо-, електропостачання паперовому та електронному вигляді структурному підрозділу з питань соціального захисту населення та в яких зазначається ма невикористаної субсидії.
   Перерахування частини невикористаної субсидії на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплата її через відділення поштового зв’язку ПАТ "Укрпошта" здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі особистої заяви одержувача, поданої до 1 вересня поточного року.
   За детальною інформацією щодо списків осіб із зазначенням частини невикористаної субсидії , зразок заяви для виплати зазначеної суми субсидії звертатися до спеціаліста ІІ категорії Великобірківської селищної ради Цар Наталії Євгенівни.
тел.: 49-23-60

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ВЕЛИКОБІРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ СМТ. ВЕЛИКІ БІРКИ

 

_____________________________________________________________________________

20 червня 2017 року о 14 00 год. відбудеться чергове засідання двадцятої сесії Великобірківської селищної ради!

 

________________________________________________________________________________________________________________

27.06.17 р. в Тернопільській ОДА відбудеться семінар для суб'єктів підприємницької діяльності стосовно можливостей надання фінансово-кредитної та грантової підтримки від Європейського банку реконструкції та розвитку. 

Реєстрація учасників до 10 червня
_______________________________________________________________________________________________________________

 

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ!

    29 серпня ц.р.– останній термін сплати земельного податку та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки! 

  Великобірківська селищна рада нагадує, що відповідно до Податкового кодексу України (№ 2755-VI, від 2 грудня 2010 р.) фізичні особи зобов’язані до 29 серпня включно сплатити земельний податок, та податок на нерухоме майно (загальна площа якого перевищує 120 м.кв.) відмінне від земельної ділянки.
     Звертаємо увагу, що фізичні особи — платники податків повинні сплачувати податки і збори через установи банків, або поштові відділення. Інформацію про суми нарахування, мешканці селища, власники земельних ділянок та землекористувачі, можуть уточнити у Великобірківській селищній раді за адресою: 47740, смт Великі Бірки вул. М.Грушевського,53, в рахівника селищної ради, спеціаліста ІІ категорії Цар Наталі Євгенівни,  тел.: 49 23 60.

Посилання: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/291321.html

_____________________________________________________________________________________________

ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

З 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних  послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій.

На основі змін, у травні органи соціального захисту населення проведуть перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.

Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.  

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ

Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних причин, Уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова субсидія.

Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49 кв. м.  до 75 кв. м.

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ

НОВОВВЕДЕННЯ НА КОРИСТЬ ТИХ, ХТО ПРОЖИВАЄ У САДОВОМУ БУДИНКУ

Багато людей не зареєстровані, але проживають у садових будинках чи дачних кооперативах і сплачують комунальні послуги. Раніше такі люди не могли претендувати на субсидію, позаяк не мали там офіційної реєстрації.

З травня 2017-го за рішенням Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при управліннях соцзахисту, такі сім’ї зможуть оформлювати субсидію, яка фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів.

НОВОВВЕДЕННЯ НА КОРИСТЬ ТИХ, ХТО ПРОЖИВАЄ У САДОВОМУ БУДИНКУ

ЗМІНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня.

КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ?

Заяву і Декларацію про доходи заново треба подавати сім’ям, які:

 • орендують помешкання
 • мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи виписався
 • хочуть отримати субсидію на тверде паливо

ЗМІНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

ПРО ЩО ПОТРІБНО ПОВІДОМЛЯТИ ФАХІВЦІВ СОЦЗАХИСТУ?

Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомляти органи соціального захисту населення про наступні зміни:

 • складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався
 • соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером
 • про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень
 • набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки

ПРО ЩО ПОТРІБНО ПОВІДОМЛЯТИ ФАХІВЦІВ СОЦЗАХИСТУ?

ПОСИЛАННЯ: http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/92.html

______________________________________________________________________________________________

1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних

              

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

З 1 травня субсидію не призначатимуть за наявності 2-місячної заборгованості з комунальних послуг!

Кабінет Міністрів України постановив, що з 1 травня житлова субсидія не призначається на наступний період за наявності двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у споживача, а також ввів смс-інформування громадян про призначення субсидії

     Згідно з постановою №300 від 26 квітня, в разі отримання інформації про прострочену на більш як два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний термін не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує споживача. Якщо він протягом двох місяців з дати інформування документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору. Зазначений термін може бути продовжений на підставі рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за наявності поважних причин. Уряд також вніс послуги транспортування і розподілу природного газу в перелік підлягають субсидування. Кабмін встановив, що місцева влада або створені нею комісії можуть приймати рішення про призначення житлових субсидій у випадках, не передбачених діючими правилами. Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Кабмін встановив, що тепер під час призначення субсидій враховуються доходи членів сім'ї з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, а до таких доходів належить допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. При цьому при розрахунку субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу осіб за чотири квартали (раніше - за попередній календарний рік), за два місяці до того, з якого призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого газу , твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік. Під час розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період в травні для домогосподарств, які отримують субсидію в попередньому періоді, враховуються доходи за період з квітня минулого року по березень поточного року включно. Крім того, уряд встановив, що повідомлення про призначення субсидії може направлятися електронною поштою (за наявності відповідного реквізиту) або смс-повідомленням. Кабмін встановив соціальну норму житла для отримувачів субсидії, сім'я яких складається з одного або двох непрацездатних осіб, у розмірі 75 кв. м на домогосподарство.

Джерело: http://ua.censor.net.ua/n438706

_________________________________________________________________________________________________________

ДП фірма "Альтфатер Тернопіль" має намір змінити тарифи на надання послуг з вивезення та зберігання ТПВ за 1 м3 для населення, бюджетних установ та інших споживачів

_______________________________________________________________________

 

 

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ВЕЛИКИХ БІРОК!

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ!

про намір здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП Великобірківської селищної ради "Добробут" на 2017 рік

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо зміни діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення приймаються з 10.03.2017 року по 26.03.2017 року за адресою: вул. Грушевського,53, смт.Великі Бірки, Тернопільського району, Великобірківська селищна рада, КП Великобірківської селищної ради "Добробут", тел/факс: (0352) 49-23-60, (0352) 49-20-83, e-mail: rada_vb@ukr.net, vkp.dobrobut@ukr.net.

__________________________________________________________________________________________________________

 

ОГОЛОШЕННЯ!

 

     На підставі рішення виконавчого комітету Великобірківської селищної ради №35 від 23.02.2017 року «Про маркування товарів російського походження у торгівельних закладах смт. Великі Бірки», виконавчий комітет Великобірківської селищної ради рекомендує суб'єктам господарювання на території смт. Великі Бірки, що здійснюють оптову, роздрібну торгівельну діяльність у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, малих архітектурних формах, приміщеннях тощо, вжити заходів для спеціального помітного маркування товарів російського походження позначкою «Виготовлено в Росії» з нанесенням цього напису на цінники товарів російського походження та їх розміщення на окремих полицях. Виконавчий комітет Великобірківської селищної ради рекомендує запровадити інформаційні стенди з написом «Виготовлено в Росії» у торгівельних приміщеннях, де здійснюють продаж товарів російського походження та їх розміщення на окремих полицях.

Додаток:

Рішення виконавчого комітету Великобірківської селищної ради

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ВЕЛИКИХ БІРОК, ВЛАСНИКІВ ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ!

     У Великобірківській ветлікарні є вірус-вакцина для захисту домашньої птиці проти Ньюкаслської хвороби із штаму «Ла-Сота».
     Для отримання вакцини звертатися у Великобірківську ветлікарню за адресою вул. Грушевського 95, до лікаря ветеринарної медицини Гусака Зіновія Степановича(тел.+380977479639). Із собою мати посуд.

___________________________________________________________________________________________________________

 


В зв’язку із реформуванням Збройних Сил України та переходом на професійну основу служби військовослужбовців за контрактом, Тернопільський ОМВК повідомляє наступне:

З 15 січня 2017 року оголошено набір кандидатів на військову службу за контрактом з наступним поетапним проходженням військової служби в ЗСУ та отримання грошового забезпечення.

 1. Кандидат на військову службу за контрактом оформляє особову справу у військовому комісаріаті, для подальшого проходження служби в Збройних Силах України.
 2. Проходить навчання у військовому навчальному центрі з отриманням грошового забезпечення від 7000 до 7500 гривень в залежності від посади в пункті постійної дислокації.
 3. Після навчального центру при призначенні на бойову посаду у військовій частині військовослужбовець за контрактом отримує грошове забезпечення від 10000 до 10500 гривень в залежності від посади в пункті постійної дислокації.
 4. При передислокації частини в зону АТО на 2-гу та 3-тю лінію оборони військовослужбовці отримують від 12500 до 13000 гривень.
 5. При передислокації частини на 1-шу лінію оборони військовослужбовці за контрактом отримують від 16000 до 16500 гривень.
 6. Бюджетом Міністерства оборони України передбачено підвищення грошового забезпечення до 19000 гривень на 1-шій лінії оборони для військовослужбовців за контрактом осіб солдатського та сержантського складу до кінця 2017 року та до 22000 гривень для офіцерського складу.
 7. Одноразова грошова виплата в розмірі 15 000 гривень від органів місцевої влади.

Одночасно повідомлено, що всі соціальні пільги за військовослужбовцями та членами їх сімей зберігаються, а після підготовки у навчальному центрі видається посвідчення, яке дає можливість навчатися військової справи та в подальшому проходити військову службу в арміях НАТО.

За більш детальною інформацією звертатись Тернопільський ОМВК та за телефонами:

(0352) 43-58-19 - черговий ОМВК – цілодобово;

066 086 83 24 - черговий ОМВК – цілодобово;

096 844 29 77 – Галина Віталіївна – з 08.00 до 17.00.

 

   

___________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ВЕЛИКИХ БІРОК!!!

За ознаками захворювань свиней вказаними нижче чи виявлення трупів диких кабанів, негайно повідомляти лікаря державної установи ветеринарної медицини - Гусака Зіновія Степановича (тел.+380977479639).

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

 

Логін: *

Пароль: *